X

Log ind

Husk kode

Har du glemt din adgangskode?

Fem kommuner vil udvide brugen af frivillige

Social

Log ind

Det kræver abonnement at læse artikler på dknyt.

Log ind her, eller bestil et prøveabonnement her.

Kundenummer/Email:
 
Kode:
Glemt kode?

Husk kode

eller:
Login ind via Facebook

Debat

'Frivillig-frikommune' må ikke blive en spareøvelse

 

Fem kommuner har søgt om status som frikommune og søger bl.a. om lov til at engagere arbejdsløse som frivillige uden at det går igennem en forening. Frivilligrådet frygter, at der kan blive tale om en ren spareøvelse, hvor målet ikke er at få den ledige i job, men at udnytte de frivillige som gratis arbejdskraft.

Civilsamfundet både kan og vil bidrage på velfærdsområdet. Udenlandske undersøgelser, bl.a. fra EU-projektet VERSO, viser gode resultater i forhold at bruge frivillighed som en vej til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Her er målet at få de ledige i job. Der hvor der er et problem, er når målet bliver at få løst kommunale opgaver med gratis arbejdskraft. Og netop kommunernes pressede økonomi og det øgede pres på velfærden på grund af den voksende gruppe af ældre, er blandt kommunernes begrundelser i ansøgningen om at få dispensation til at engagere frivillige i kommunerne.

”I Frivilligrådet så vi hellere, at man afprøvede mulighederne i at give ubegrænset adgang til at være frivillig for ledige og efterlønsmodtagere, men i regi af civilsamfundet og de frivillige foreninger. Når det er kommunerne, der formidler frivilligheden, bliver der tvivl om, hvad målet er, og der er risiko for, at det bliver en ren spareøvelse, hvor frivillige på dagpenge udfører gratis arbejde, som kommunen ellers skulle have betalt ansatte for, og som ikke bringer den ledige tættere på arbejdsmarkedet, ” siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann.

”Frivilligrådet hilser det offentliges store interesse for mere borgerinvolvering, øget samarbejde med civilsamfundet og anerkendelse af værdien i det frivillige arbejde velkomment. Men samtidig må vi pointere, at samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet kræver, at vi holder tungen lige i munden.  Vi skal passe på med ikke at krænke grundlæggende hensyn til faglighed, borgernes rettigheder samt den frivillige sektors uafhængige, kritiske rolle.

Nogle af forslagene i kommunernes ansøgning går temmelig vidt, fx i forhold til uddelingen af § 18-midler. Her vil kommunerne fritage enkeltpersoner eller grupper fra skattemæssige konsekvenser ved udbetaling af offentlige støttemidler. Dette er en af de ting, som Frivilligrådet vil følge med kritisk overvågenhed.

De fem kommuner, der har søgt om frikommunestatus er Nordfyn, Holbæk, Ringkøbing-Skjern, Assens og Slagelse.

Vibe Klarup Voetmann, Frivilligrådet

Vibe Klarup Voetmann, 16/06/2016 kl. 14.34

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Fordi mennesker betyder alt
Stillinger fra dk-job

Se alle aktuelle stillinger

Se hele Agora-debatten
– og deltag i debatten

Fra Twitter
Find din leverandør
Seneste nyt fra dk-portalerne

dknyt er leverandør af nyheder, baggrund, debat og information til kommunale, regionale og andre offentlige beslutningstagere. Læs mere