X

Log ind

Husk kode

Har du glemt din adgangskode?
Plakatophængning i Aarhus ved KV13. 'Lørdag ved døgnet begyndelse' fortolkes her ikke alene som 'når det er blevet mørkt', men 'så snart rådhuset er lukket'. Den kommer ikke til at gå ved KV17.

Foto: Christian Klindt Sølbeck, Polfoto

Nye valgplakatregler flytter KV17-start til lørdag middag

Demokrati KV17

Lovændring sætter stopper for opsætning af valgplakater i mørke - og for fredags-valgfest

Startskuddet til opsætning af byrådsvalgplakater bliver som noget nyt ikke en natlig affære ved KV17. I stedet for fredag nat bliver det først tilladt at opsætte plakater fra lørdag middag den fjerde lørdag før valgdagen, det vil denne gang sige lørdag den 28. oktober.

Ændringerne fremgår af en lovpakke, der blev vedtaget af et enigt Folketing 9. februar. Lovpakken var en opsamling af forskellige tilpasninger, især vedrørende hjælp til handicappede ved stemmeafgivning, men også diverse teknikaliteter vedrørende blandt andet folkeafstemninger samt om brug af valgdata til forskning.

Og så altså en opstramning af reglerne for opsætning af valgplakater.

Hovedsigtet var her at få styr på plakatopsætning til folketingsvalg, hvor det efter de hidtidige regler var forbudt at sætte valgplakater op, før valget er udskrevet, men på den anden side ifølge lovens ordlyd var tilladt, hvis opsætningen var sket efter den fjerde lørdag før valget. Med den nye ordlyd præciseres det, hvilken bestemmelse der overtrumfer den anden, nemlig at valget skal være udskrevet uanset fjerde lørdag eller ej.

I fuldt dagslys
I forbifarten blev så også tidspunktet for ophængningsstart rykket fra 'ved døgnets begyndelse' til 'kl. 12'. Ændringen har ikke fået meget bevågenhed, men den kommer til at betyde en omvæltning for noget, der minder om et ritual blandt partiernes valgaktive.

I praksis blev den hidtidige regel fortolket ganske blødt, i hvert fald af plakatopsætterne selv, sådan at plakaterne begyndte at komme op i lygtepælene allerede fredag aften når det var blevet mørkt, og det endte ofte i en slags valgfest, der godt kunne gøre samme aktivister lidt klatøjede lørdag morgen og langt op ad formiddagen. Den går ikke længere.

Fra og med KV17 skal de valgaktive være klar til kamp om de mest attraktive pladser i lygtepælene på de mest attraktive placeringer lørdag middag. I fuldt dagslys, hvor det vil være meget synligt for alle, hvis der fifles med starttidspunktet.

Netop dagslyset har spillet hovedrollen i Indenrigsministeriets overvejelser om lovændringen, fordi den hidtidige bestemmelse om plakatophængning fra døgnets begyndelse 'i visse tilfælde kan være medvirkende til, at personfarlige situationer opstår', når 'kandidater og frivillige m.fl. påbegynder ophængning af valgplakater i træer og lygtepæle m.m. midt om natten', som ministeriet skrev, da lovpakken blev sendt i høring sidste sommer.

 

Se oversigt over lovændringen og dens behandling hos Folketinget.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Fordi mennesker betyder alt
Stillinger fra dk-job

Se alle aktuelle stillinger

Se hele Agora-debatten
– og deltag i debatten

Fra Twitter
Find din leverandør
Seneste nyt fra dk-portalerne

dknyt er leverandør af nyheder, baggrund, debat og information til kommunale, regionale og andre offentlige beslutningstagere. Læs mere