Norddjurs genopretter højmose - kvit og frit
Gjesing Mose. (Foto: Norddjurs Kommune)

Norddjurs genopretter højmose - kvit og frit

Højmose i Løvenholm Skov genoprettes med EU-støtte - udvalgsformanden glæder sig over omkostningsfri naturgenopretning
9. DEC 2015 13.13

NORDDJURS: Norddjurs Kommune har fået 1,9 mio. kr. fra EU's LIFE-program og 1,3 mio. kr. fra staten til at genoprette Gjesing Mose i Løvenholm Skov, oplyser kommunen.

-  Det er et meget spændende og vigtigt projekt, vi har fået mulighed for at være en del af de næste seks år. Der skal genoprettes højmoser inden for et område på 1.200 hektar i Jylland og på Sjælland, og oven i købet får kommunen ingen udgifter bort set fra, at vi skal lægge penge ud i en periode, lyder det fra Jens Meilvang (LA), formand for miljø- og teknikudvalget.

I Løvenholm Skov har højmoser tidligere været vidt udbredte i det meste af området, mens den natur, man møder i dag, er opstået i de omgivelser, der er tilbage efter tidligere tørvegravning.

- Højmoserne i Løvenholm ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde også kaldet et Natura2000-område. Kommunen er derfor forpligtiget til at lave og gennemføre handleplaner, der sikrer, at naturtyperne i området opnår en god naturtilstand, forklarer biolog Annette Limborg Madsen.

I Gjesing Mose skal den naturlige vandstand genskabes. Området afvandes nemlig i øjeblikket på grund af den tidligere tørvegravning og den nuværende skovdrift. Der skal også ryddes eller 'druknes' træer og buske, primært birk.

Fem år i stedet for 100

Første skridt er at undersøge mosen med hensyn til vandstandsforhold, ligesom forekomsten af træer og buske, sphagnum og sjældne insekter skal kortlægges. Herefter skal det vurderes, hvilke metoder der er egnede til genopretning, og den konkrete indsats skal besluttes i samarbejde med Løvenholm-Fonden, der ejer mosen.

Godsforvalter Jens Christian Dahl har ingen betænkeligheder ved samarbejdet med Norddjurs Kommune i Gjesing Mose og siger:

- Tanken om at genoprette højmosen er i orden, forstået på den måde, at man gør det for naturens skyld og ikke for skovgæsters eller andres skyld. Genopretningen kommer ikke til at gribe væsentlig forstyrrende ind i vores drift, da selve moseområdet længe har været taget ud af den betydende træproduktion. EU-projektet fremskynder en proces, som ville være sket helt naturligt, men som ville have taget mindst 100 år i stedet for fem.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt